Als lid van de zelfoogsttuinderij van Boerderij Eetmeerbosch kun je oogsten naar beschikbaarheid en naar eigen behoefte. En met een solidair betalingssysteem zorgen wij dat mensen met minder te besteden ook toegang hebben tot lokale, onbespoten en betaalbare groenten. Een eerlijke prijs voor de gemeenschap, een eerlijke vergoeding voor de boeren!
Hoe werkt het solidair betaalsysteem?

Als lid van de zelfoogsttuinderij betaal je jaarlijks een vergoeding op basis van jouw financiële draagkracht. De vergoeding wordt berekend door middel van een solidair betaalsysteem, gebaseerd op het uurloon van de boer, solidariteit en jouw draagkracht. Daarmee heeft de boer zekerheid van afzet en inkomen. En, dit op een manier die rekening houdt met verschillende (financiële) omstandigheden van de oogstgenoten. Dit betekent dat als je een grotere draagkracht hebt ook meer kan betalen, zodat degene met minder draagkracht de mogelijkheid hebben minder te betalen.

Wij vragen dus geen vaste prijs. Het uitgangspunt is een basisvergoeding die de kosten en voorzieningen van de zelfoogsttuinderij dekt. Daarbovenop bepaal jij als oogstgenoot de uiteindelijke jaarbijdrage met als richtlijn het uurloon van de tuinders. Je betaalt per persoon, ook in gezinsverband. Kinderen van 0 tot 6 jaar doen gratis mee, en kinderen van 6 tot 18 jaar voor de halve prijs.

Samen maken we lokaal geteeld, gezond voedsel toegankelijk, krijgen de boeren een eerlijk uurloon en draag jij bij aan een rechtvaardig voedselsysteem!

Formule
Overzicht totale bijdrage
uurloon voor de boeren*totale bijdrage voor deelnemen
€ 14 minimum arbeidsvergoeding304 / € 10 per week
€ 18€ 341 / € 11 per week
€ 20 modale arbeidsvergoeding€ 359 / € 12 per week
€ 24€ 395 / € 13 per week
€ 28€ 431 / € 14 per week
€ 32€ 467 / € 15 per week
€ 34€ 485 / € 16 per week
* andere bedragen mogen ook, zie aanmeldformulier

Wat betaal jij aan vergoeding?

Je betaalt per persoon, ook in gezinsverband. Kinderen van 0 tot 6 jaar doen gratis mee, en kinderen van 6 tot 18 jaar voor de halve prijs.

Stel, jij gaat met je partner of huisgenoot meedoen en kiest voor een uurloon van 20 euro voor de boeren. Je betaalt per volwassene 359 euro om een seizoen te oogsten.  Met z’n tweeën betalen jullie een vergoeding van 718 euro.

bij uurloon van € 20 voor de boeren
kosten tuin per oogstgenoot € 122
kosten voorzieningen per oogstgenoot€ 54
arbeidsvergoeding (o.b.v. gekozen uurloon)9,1 uur x € 20€ 182
totale bijdrage voor deelname per volwassene359*
* het totaalbedrag wijkt € 1 af i.v.m. afronding achter de komma

Kijk voor een voorbeeldberekening voor de totale bijdrage voor een gezin bij ‘Details’.

Toelichting

Om een goed inzicht te geven waarop je de uurvergoeding kan baseren zijn de volgende zaken inzichtelijk gemaakt: 

  • kosten van de tuin van het aankomende jaar (2024): totaal € 36 661, dus € 122 per oogstgenoot
  • tijd besteed aan de zelfoogsttuinderij: 2736,8 uren, dus 9,1 uren per oogstgenoot
  • voorzieningen voor de ondernemers (pensioenopbouw, arbeidsongeschiktheidsvoorziening en vakantiegeld): totaal € 16 278, dus € 54 per oogstgenoot

Ben je benieuwd naar onze kosten en specificaties van de voorzieningen? Klik onderstaand voor de details.

Meedoen-regeling en uitkering

Het is mogelijk voor mensen met een laag inkomen om de Meedoen-regeling van de gemeenten Nijmegen, Malden, Berg en Dal en Beuningen (Klaviervier-pas) in te zetten om het zelfoogstabonnement gedeeltelijk te bekostigen. Meld je hiervoor eerst aan bij het platform van je gemeente. Vervolgens kan je ons abonnement daar selecteren. Wil je met deze regeling je abonnement gedeeltelijk vergoeden? Neem contact met ons op. Ook als je een uitkering ontvangt en daardoor niet veel te besteden hebt kun je contact met ons opnemen.