Solidaire betaling

Het jaarlijkse bedrag voor oogstgenoten bij Eet Meerbosch wordt berekend door middel van een solidair betaalsysteem, gebaseerd op het uurloon van de boer, solidariteit en jouw draagkracht. Daarmee heeft de boer zekerheid van afzet en inkomen. En, dit op een manier die rekening houdt met verschillende (financiële) omstandigheden van de oogstgenoten. Dit betekent dat als je een grotere draagkracht hebt ook meer kan betalen, zodat degene met minder draagkracht de mogelijkheid hebben minder te betalen.

Wij vragen dus geen vaste prijs. Het uitgangspunt is een basisvergoeding die de kosten en voorzieningen van Eet Meerbosch dekt. Daarbovenop bepaal jij als oogstgenoot de uiteindelijke jaarbijdrage met als richtlijn het uurloon van de tuinders. Je betaalt per persoon, ook in gezinsverband. Kinderen van 0 tot 6 jaar doen gratis mee, en kinderen van 6 tot 18 jaar voor de halve prijs.

Samen maken we lokaal geteeld, gezond voedsel toegankelijk, krijgt de tuinder een eerlijk uurloon en draag jij bij aan een rechtvaardig voedselsysteem!

Formule
Overzicht totale bijdrage
uurloon voor tuindertotale bijdrage voor deelnemen
€ 8€ 242
€ 10€ 253
€ 12€ 264 minimum arbeidsvergoeding zzp
€ 14€ 274
€ 16€ 285
€ 18€ 295
€ 19€ 301 modaal arbeidsvergoeding zzp
€ 20€ 306
€ 21€ 311
€ 22€ 316
€ 24€ 327
€ 26€ 338
€ 28€ 348
€ 30€ 359
€ 32€ 369
€ 34€ 380
Voorbeeldberekening totale bijdrage
bij uurloon van € 19 voor de tuinder
kosten tuin per oogstgenoot € 168
kosten voorzieningen per oogstgenoot€ 32
arbeidsvergoeding (o.b.v. gekozen uurloon)5,3 uur x € 19€ 101
totale bijdrage voor deelname per volwassene€ 301

Kijk voor een voorbeeldberekening voor de totale bijdrage voor een gezin bij ‘Details’.

Toelichting

Om een goed inzicht te geven waarop je de uurvergoeding kan baseren zijn de volgende zaken inzichtelijk gemaakt: 

  • kosten van de tuin van het afgelopen jaar (2022) 
  • de tijd besteed aan de zelfoogsttuin  
  • de voorzieningen voor de ondernemer (pensioenopbouw en een arbeidsongeschiktheidsvoorziening)
Kosten

De kosten zijn alle uitgaven die gedaan moeten worden om de zelfoogsttuin in zijn geheel draaiende te houden. Bijvoorbeeld inkoop van zaden, planten, compost en potgrond. Maar ook aanschaf van gereedschappen, brandstof voor machines en de kosten voor betaalde werknemers. De totale kosten zijn € 41 963, en € 168 per oogstgenoot.

Tijd

Dit betreft het aantal werkuren voor de zelfoogsttuin van boer Siem. De tijd bestaat uit veldwerk en bureauwerk, zoals administratie (bijvoorbeeld teeltplan maken, bestellingen plaatsen van zaden en plantgoed), compost uitrijden, grondwerkzaamheden, zaaien, planten, wieden, tuinonderhoud, maaien en irrigeren. Het totaal aantal uren is 1324, oftewel 0,7 FTE. Dit zijn 5,3 uren per oogstgenoot.

Voorzieningen 

Een ondernemer draagt geen wettelijk verplicht pensioen af aan een pensioenfonds zoals iemand in loondienst. Tevens moet de ondernemer een arbeidsongeschiktheidsvoorziening zelf regelen. Siem is lid van een broodfonds. Het broodfonds is een arbeidsongeschiktheidvoorziening waaruit geld geschonken wordt als je ziek wordt. Met dit geld kan bij Eet Meerbosch een (vervangende) medewerker betaald worden om de tuin draaiende te houden en geeft dit een garantie dat jullie kunnen blijven oogsten. De voorzieningen zijn in totaal € 8028 en € 32 per oogstgenoot.

Wil je meer weten over solidaire betalingssystemen en waarom een eerlijk loon voor boeren zo belangrijk is? Kijk dan op eerlijkloon.eu.