Toelichting op solidaire betaling

Kosten

De kosten zijn alle uitgaven die gedaan moeten worden om de zelfoogsttuinderij in zijn geheel draaiende te houden. Bijvoorbeeld inkoop van zaden, planten, compost en potgrond. Maar ook aanschaf van gereedschappen, brandstof voor machines en de kosten voor betaalde werknemers. De totale kosten zijn € 36 661, dus € 122 per oogstgenoot.

Verwachte kosten zelfoogsttuinderij 2024
werkgeverslasten€ 0
inkoop zaden, plantgoed etc.€ 12720
exploitatiekosten€ 3077
pacht grond€ 2550
elektra€ 541
afschrijvingen€ 6300
kosten auto*€ 998
administratie€ 2880
cursussen€ 200
lidmaatschappen€ 200
bankkosten€ 223
verzekering€ 720
brandstof machines€ 227
onderhoud machines€ 48
kantoor en software€ 650
bijdrage CSA Netwerk Nederland€ 150
overig€ 0
(her)investeringsruimte€ 5000
totale kosten zelfoogsttuinderij36 661

Tijd

Dit betreft het aantal werkuren dat de boeren Irma en Merel maken voor de zelfoogsttuinderij. De tijd bestaat uit veldwerk en bureauwerk, zoals administratie (bijvoorbeeld teeltplan maken, bestellingen plaatsen van zaden en plantgoed), compost uitrijden, grondwerkzaamheden, zaaien, planten, wieden, tuinonderhoud, maaien en irrigeren. Dit betreft het aantal geschatte werkuren voor de zelfoogsttuinderij voor 2024. De uren in de tabel betreffen alleen de uren voor de tuinderij, en dus niet voor het voedselbos en andere zaken. Het totaal aantal werkuren is 2736,8. Dit zijn 9,1 uren per oogstgenoot.

Arbeidsurenuur per weekweken*totaal uren
januari243,3158,4
februari284,4246,4
maart324,4281,6
april324,4281,6
mei324,4281,6
juni324,4281,6
juli324,4281,6
augustus322,2140,8
september324,4281,6
oktober283,3184,8
november244,4211,2
december242,2105,6
totaal432736,8
*4,4 is het gemiddeld aantal weken in een maand

Voorzieningen

Een ondernemer draagt geen wettelijk verplicht pensioen af aan een pensioenfonds zoals iemand in loondienst. Tevens moet de ondernemer een arbeidsongeschiktheidsvoorziening zelf regelen. Irma en Merel zijn lid van een broodfonds. Het broodfonds is een arbeidsongeschiktheidvoorziening waaruit geld geschonken wordt als je ziek wordt. Met dit geld kan een (vervangende) medewerker betaald worden om de tuin draaiende te houden en geeft dit een garantie dat jullie kunnen blijven oogsten. De voorzieningen zijn in totaal € 16 278 en € 54 per oogstgenoot.

De kosten en uren per oogstgenoot zijn berekend door het totaal te delen door 300 (het totaal aantal oogstgenoten in het seizoen).

Voorzieningen Irma en Merel
pensioenopbouw€ 5000
broodfonds (€ 67 p/m)€ 840
vakantiegeld (8% van gewerkte uren)€ 2299
totale kosten voorzieningen x 2 16 278

Voorbeeldberekening totale bijdrage voor een gezin

Voor een gezin met twee volwassen en één kind tussen de 6 en 18 jaar en één kind van 0 tot 6 jaar, en met een gekozen uurloon voor de tuinder van € 20 is de berekening:

bijdrage p.p.aantalbijdrage
volwassenen€ 3592€ 718
kinderen 6-18 jaar (50%)€ 1791€ 179
kinderen 0-6 jaar (gratis)€ 01€ 0
totale bijdrage voor dit gezin897