Onze missie

Bij ons draait alles om het faciliteren van een gezond, veerkrachtig en eetbaar landschap voor alle gemeenschappen – menselijke, dierlijke, plantaardige én microbiële. We geloven in de kracht van regeneratieve en agro-ecologische landbouw om niet alleen gezond en rechtvaardig voedsel te produceren, maar ook om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen, te herstellen en te versterken. Waar duurzaamheid vaak gaat over het verminderen van een negatieve impact, gaat regeneratie over het maken van een positieve impact.
Achteruitgang van biodiversiteit in Nederland

De verschraling van de Nederlandse natuur zet zich voort. Nog maar 15 procent van de inheemse planten- en diersoorten die in 1900 in Nederland leefden zijn nu nog terug te vinden in ons landschap. Meer dan de helft van het Nederlands landoppervlak wordt gebruikt voor de landbouw en juist in deze gebieden gaat het slecht met de biodiversiteit. Door de intensivering van de landbouw is ons boerenland geen paradijs meer voor weidevogels, bloemen en insecten. Akkers worden kapot geploegd en vol gezaaid met monoculturen, of zijn een woestijn met een dun laagje groen gras dat door overbegrazing jaarlijks opnieuw ingezaaid moet worden.

Een van de oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland, vindt zijn oorsprong in onze cultuur. In Nederland heerst al eeuwen lang een antropocentrisch wereldbeeld waarin de mens heer en meester is van “de natuur”, wat ertoe heeft geleid dat wij onze gronden en ecosystemen exploiteren met alle ecologische en sociale gevolgen van dien. Een van de oplossingen is om onze relatie met de natuur en onszelf te herzien. 

Hoe kan het anders?

Op Boerderij Eetmeerbosch ontmoeten mens en natuur elkaar opnieuw. Als we onze natuur ondersteunen, kan het herstel van biodiversiteit in Nederland snel gaan en creëren we veerkrachtige en vruchtbare landschappen. Zo werken we aan een betere bodem, meer biodiversiteit, een gezonder klimaat, smaakvol en gezond eten, waardevolle gemeenschappen met een eerlijke prijs voor de consument en een eerlijk inkomen voor de boer.

Maar onze missie gaat verder dan alleen landbouw. We willen een gemeenschap creëren waarin mensen worden aangemoedigd om betrokken te raken bij het versterken van ons voedselsysteem. Door educatieve programma’s en samenwerking met lokale scholen en organisaties, streven we ernaar om bewustzijn te creëren over regeneratieve en agroecologische landbouw en het belang van lokaal geproduceerd en voedzaam voedsel.

We willen graag een leerplek zijn voor:

  • Nieuwe generatie boeren die bij willen dragen aan duurzame en rechtvaardige voedselproductie
  • Kinderen die weer leren waar hun voedsel vandaan komt
  • Volwassenen die nieuwsgierig zijn naar kleinschalige landbouw, vruchtbaar bodemleven, voedselsysteem-verandering, vrouwelijk ondernemerschap en het regenereren van tuinen en landschappen

We nodigen jou uit om deel te nemen aan onze missie en samen te werken aan het bouwen van een gezonder en veerkrachtig ecosysteem. Doe mee!