Wij, Irma en Merel, zetten ons in voor diverse en rechtvaardige voedselproductie. Ons huidige voedselsysteem moet anders. In 2024 maken we onze start op Boerderij Eetmeerbosch, een zelfoogstboerderij met voedselbos in Nijmegen-West die al 12 jaar lang mensen uit de buurt voedt met onbespoten groenten en kruiden. Wij beiden zijn hier wat jaren geleden begonnen als stagiair en gegroeid tot mede-tuinders. Deze plek was voor ons beiden al een tweede thuis geworden, dus zodra boer Siem het stokje wilde overdragen was er bij ons geen twijfel!
Wat gaan we doen

Boerderij Eetmeerbosch is een plek waar we groente, kruiden, fruit en bloemen voor de lokale gemeenschap verbouwen. Een voedende, ontspannende plek voor mensen – groot en klein – die de natuur weer willen ontmoeten. Bij ons scharrelen kippen en varkens het hele jaar buiten rond en genieten zij van vers gras. We gebruiken geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen maar bouwen aan een rijke en vruchtbare bodem die we zo min mogelijk verstoren. Zo creëren we een rijk bodemleven vol met blije schimmels, bacteriën en wormen. Lees hier meer over onze boerderij.

Ons zeven jaar oude voedselbos vormt een plek waar vogels, reeën en insecten hun thuis vinden. Wij willen deze biodiverse plek beschermen en versterken, en onze gemeenschap voeden met de oogst. Lees hier meer over het voedselbos.

Door educatieve programma’s op de boerderij in samenwerking met (lokale) scholen en organisaties vorm te geven, willen wij meer bewustzijn creëren over duurzame, herstellende vormen van landbouw, het belang van voedselzekerheid, en onze relatie met het land. Zo leert de jongere generatie waar ons voedsel vandaan komt, en hoe zij zelf in de toekomst kunnen bijdragen aan een eerlijker voedselsysteem. Ook geven we plek aan een nieuwe gepassioneerde telers om bij ons het boerenvak te leren.

Wat willen we bereiken

Ons doel is om onze boerderij uit te bouwen naar een ecologisch, sociaal én economisch gezonde plek. We willen meer zijn dan alleen voedselproducent. Hier gaan we de biodiversiteit herstellen, om zo weer veerkrachtige en vruchtbare landschappen te creëren. Boerderij Eetmeerbosch is ook een leerplek, waar jong en oud kan leren van de natuur, elkaar en het leven om ons heen. We willen een gemeenschap creëren waarin mensen worden aangemoedigd om betrokken te raken bij het versterken van ons voedselsysteem, zowel door te oogsten, mee te werken, samen te komen en te leren. Lees hier meer over onze missie.

Concrete doelen

Om onze groeiende gemeenschap te kunnen blijven voeden hebben we meer kasruimte nodig om meer én meer verschillende groenten te gaan verbouwen. En zo gaan we onze vier varkens naar hartenlust laten grazen en ploegen op het land, waarna we naast daarin onze groenten verbouwen ook inheemse kruiden inzaaien om het grasland meer biodivers te maken.

Omdat wij de de grond liever niet mechanisch willen verstoren, maar juist de beestjes in de bodem willen laten leven en schimmelnetwerken versterken willen we een tweewielige klepelmaaier aanschaffen. Hiermee gaan we vaste groentebedden aanleggen waar we met de lichte hanteerbare machine de gewasresten klein malen wat weer voeding biedt voor het bodemleven. Zo maken we geen bodemleven kapot maar voeden we die juist!

Voor onze educatieprogramma’s, workshops en cursussen hebben we een overdekte ruimte en buitenkeuken nodig om beschut te kunnen leren en heerlijke maaltijden te kunnen bereiden en te delen. Een plek om te verbinden en kennis uit te wisselen – daar waar ons voedsel vandaan komt.

Hoe gaan we het besteden?

Een gedeelte van de overnamekosten van de boerderij en nieuwe investeringen financieren wij via onze crowdfunding, om het landschap maximaal te laten floreren. Onze investeringen zijn bedoeld om de positieve ecologische impact te vergroten op de boerderij.

Als wij met onze crowdfunding minimaal 20.000 euro ophalen kunnen wij:

  • een deel van de huidige inventaris van de boerderij overnemen, waaronder gereedschap, machines, kassen en het reeds opgebouwde oogstgenoten-bestand
  • een tweede tunnelkas neerzetten voor meer diverse groenteteelt à 2500 euro
  • voorzieningen voor de varkens aanschaffen: mobiele hekwerken voor begrazing, verrijdbare varkensschuur, drinkbakken voor de dieren en inheemse kruidenzaden à 2000 euro

Als we ons streefbedrag van 30.000 euro ophalen, kunnen wij ook het volgende realiseren:

  • aanschaffen van een tweewielige klepelmaaier waarmee we efficiënt groenten kunnen telen én de bodem kunnen verbeteren à 5500 euro
  • een deel financieren van de bouw van een workshopruimte en buitenkeuken voor onze educatieprogramma’s en verbindende diners