Meer info volgt

 

Watervoedselbos Neerbosch

Het watervoedselbos is het laatste onderdeel van Eet Meerbosch wat gerealiseerd gaat worden. Op het perceel, dat grenst aan de fietssnelweg Nijmegen-Beuningen, moet 0,35 ha en 5000m3 water geborgen kunnen worden bij grote regenbuien. Het water is afkomstig vanuit de wetering aan de Jonkerstraat. De plannen zijn om een droge waterberging met voedselproductie te combineren. Bij het ontwikkelen van dit perceel zijn de volgende partners betrokken: Stichting van Akker naar Bos, Gemeente Nijmegen, Waterschap Rivierland en de Universiteit Wageningen & Research. 

Ontwerp watervoedselbos perceel

Het huidige ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met boven genoemde partijen. Vanuit de gesprekken met de gemeente werd duidelijk dat er een droge waterberging moet komen op het perceel. Via de cursus omschakelen naar natuurlijke landbouw kwam ik in contact met het team van Stichting van Akker naar Bos. Deze stichting werkt samen met waterschappen rivierenland om water te combineren met voedselproductie. Zij organiseerde een brainstormdag Eurekathon, waarbij ik met een samengesteld team van hydrologen, permacultuur adviseur en een researcher agro ecology van de WUR, heb nagedacht over dit onderwerp. Het resultaat van deze dag: een presentatie van het 1e ontwerp “Multifunctioneel waterbergen”. Kees van Veluw (docent permacultuur WUR en jurylid Eurakathon) heeft mij na de presentatie benaderd met de vraag of zijn studenten het perceel mochten gebruiken als casus voor hun permacultuur ontwerp. De 5 studenten Thomas, Isabella, Myrthe, Maarten en Suzanne hebben mij geïnterviewd tijdens de 2 bezoeken op het perceel. In 5 weken tijd hebben ze een professioneel ontwerp gemaakt met een gedetailleerd report. Chapeau!