Veehouderij Neerbosch

Veehouderij

Eet Meerbosch staat voor kleinschaligheid en dat betreft ook het vee. Veehouderijen staan onder grote druk door intensivering en voedselschandalen in de afgelopen jaren. Eet Meerbosch biedt een alternatief voor gezonde dierlijke producten. Het streven is dat de dieren in een zo natuurlijke mogelijke habitat leven waarbij de natuur niet onder druk staat en waarbij mens en dier van elkaar kunnen genieten. 

In de toekomst is het de bedoeling dat het aantal stuks vee aangepast gaat worden aan de hoeveelheid beschikbare grond. Op het perceel pas ik een rotatie systeem toe zodat de grond niet overmatig word beweid, begraast of bemest. Het streven is dat de voeding voor de dieren zo veel mogelijk uit het systeem zelf komt en zo min mogelijk van buiten het bedrijf. Zo wordt er een kringloop gecreëerd.

Op dit moment wonen er 4 varkens en 110 kippen op de moestuin.

Inspiratoren Veehouderij Neerbosch: