Het Land

Het land is 4,2 ha groot en is eigendom van het kasteel Nieuwenhoven. In 2007 was het nog een groot maisveld. In dat zelfde jaar zijn de eerste watermanagement werkzaamheden verricht door Jeanne Hoogenboom door het aanleggen van 3 swales en poelen. Vervolgens zijn de eerste fruitbomen geplant. In  2008 is Taco Blom begonnen met biologische landbouw volgens de principes van de permacultuur.

Waterbeheer

Het land heeft een lichte helling. In de zomer van 2008 was er hevige regenval en stroomde het water langs de helling naar beneden, tot binnen de poort van het kasteel. Daarom is er begonnen met maatregelen voor waterbeheersing. Het belangrijkst hierbij was de aanleg van drie swales. Een swale is een combinatie van een grote greppel en een dijkje, waarbij het dijkje aan de ʺlageʺ kant van de greppel ligt. De swale volgt de hoogtelijn van het land. In tijden van hevige regenval vangt de swale het water op. Het water krijgt de tijd om in de grond te trekken, ook in het dijkje. Bomen op het dijkje zorgen ervoor dat het water niet weer snel verdampt. Zo wordt er een watervoorraad opgebouwd voor droge tijden. Ook zijn er twee poelen in 2009 aangelegd. een aan de bovenkant van de helling en een aan de onderkant. In de onderste poel heeft zich al waterleven gevestigd. Dit is ook te zien aan de kikkers en padden die we af en toe op het land tegenkomen. Deze dieren kunnen heel wat schadelijke insecten eten!

Bodemverbetering

De jarenlange verbouw van mais heeft de grond uitgeput. Bovendien is de grond verdicht door het rijden met zware machines. Daarom hebben is er in 2009 veel luzerne gezaaid. Luzerne is een diepwortelende groenbemester. In het najaar van 2019 is er een profielkuil gegraven, en de wortels van de luzerne waren tot 1 meter diep doorgedrongen! De luzerne helpt ons zo om de bodem losser te maken.