Droge Waterberging

Op het perceel grenzend aan de fietssnelweg van Nijmegen naar Beuningen moet 5000 m3 water geborgen kunnen worden vanuit de Wetering aan de Jonkerstraat. Dit is een aangewezen perceel door de provincie en Waterschappen rivierenland. Het betreft een droge waterberging die in piek tijden van overvloed van water door regenval opgevangen kan worden. 

Waterberging is vaak een bak met water wat verder geen functie heeft. Dit heeft mij aan het denken gezet en samen met Stichting van akker naar bos, waterschap rivierenland en studenten van de Universiteit Wageningen is er een 1e ontwerp uit gekomen waarbij een droge waterberging gecombineerd wordt met voedselproductie, natuur herstel en recreatie.  

Zo werkt Eet Meerbosch aan een innovatief en toekomst bestendig voedselproductie systeem. 

Hieronder ziet u de route die is gelopen om tot het ontwerp van de waterfarm te komen. 

Samenwerking met Farming systems ecology group van de Universiteit Wageningen. Studenten van het vak ecological design and permaculture maken een 1e ontwerp. 

presentaties ontwerp studenten 

Resultaat 1e ontwerp masterplan waterberging

Droge waterberging in combinatie met voedselproductie. 

chicken forest