Start aanplant voedselbos!

Moestuin Neerbosch breidt uit met voedselbos Meerbosch


In Kinderdorp Neerbosch startte Hans Alink in 2013 Moestuin Neerbosch, als zogenaamde Community Supported Agriculture: inmiddels zijn er meer dan 150 oogstgenoten aangesloten op Moestuin Neerbosch. Zij oogsten er groente, kleinfruit en bloemen, onder bezielende leiding van Siem Ottenheim, de opvolger van Hans. 

Op het aan de moestuin grenzende grasland komt nu een voedselbos, met de klinkende naam Eetmeerbosch. Eetmeerbosch wordt tot wasdom gebracht onder leiding van Siem Ottenheim.

In een voedselbos ga je uit van de ecologische principes van een natuurlijk bos. Denk daarbij aan bestuiving, opbouw van bodemvruchtbaarheid en plaagbeheer. Een voedselbos legt veel broeikasgas vast en er ontstaat een sterk verbeterde waterhuishouding.  In heel Europa, en ook in Nederland, zijn er steeds meer van deze initiatieven, zoals ook in Park Lingezegen en enkele projecten in Malden. Internationaal bekend is het Voedselbos Ketelbroek in Groesbeek. Dit voedselbos levert aan het Nijmeegse restaurant De Nieuwe Winkel.

Voedselbosbouw is een vorm van agroforestery. Agroforestery betekent dat voedselproductie samenvalt met de inzet van bomen. Dit kan ook in een vorm van waarbij eenjarige gewassen en meerjarige gewassen naast elkaar, in stroken, worden geteeld. In Frankrijk zie je bijvoorbeeld veel graanakkers met rijen walnoten. In Nijmegen Europese Groene Hoofdstad 2018 vindt 28-31 mei het internationale, tweejaarlijkse congres van de European Agroforestry Federation plaats. Onderzoekers, beleidsmakers en boeren wisselen er hun kennis en ervaringen uit.

De eerste aanzet tot Voedselbos Eetmeerbosch vindt plaats op de plantdagen 27-28 januari en 3-4 februari. Aanmelden om mee te helpen kan via http://eetmeerbosch.nl/ of info@eetmeerbosch.nl.

Eetmeerbosch is een project in het kader van Nijmegen Europese Groene Hoofdstad 2018.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *