Permacultuur

Wat is Permacultuur? 

Permacultuur is een samengesteld begrip van de Latijnse woorden permanens (volhardend) en cultura (huishouden). Soms wordt het uitgelegd als een samentrekking van de Engelse woorden Permanent Agriculture of Permanent Culture. Het begrip is in de jaren 70 aan de universiteit van Tasmanië (Australië) ontwikkeld door Bill Mollison en David Holmgren, om een oplossing te vinden voor een groot aantal problemen, zoals verwoestijning en bodemerosie, die de industriële monocultuur landbouw met zich meebrengt, en dit door natuurlijke ecosystemen en traditionele kleinschalige voedselproductiesystemen te bestuderen. Aan de hand van de resultaten werd een methodologie ontworpen die functies vervult voor de mens, bijvoorbeeld voedselvoorziening, met de veerkracht van een natuurlijk ecosysteem. Het resultaat kan men een “ontworpen ecosysteem” noemen. Permacultuur onderscheidt zich van biologische landbouw, die zich ook baseert op ecologie, o.a. door het nadrukkelijk gebruikmaken van meerjarige planten (climax vegetatie) en het ontbreken van wisselteelt en jaarlijkse grondbewerkingen (‘no-till’ landbouw – Masanobu Fukuoka). Permacultuur heeft als ontwerpmethodologie een breder toepassingsgebied dan alleen voedselproductie. In de praktijk is permacultuur meestal gericht op kleinschalige zelfvoorzienende landbouw, terwijl biologische landbouw meer commercieel productiegericht is, en in dit opzicht tussen permacultuur en chemisch-industriële landbouw in staat. Lees verder over permacultuur op https://nl.wikipedia.org/wiki/Permacultuur

Permacultuur etische principes

Permacultuur principes

Permacultuur elementen

De volgende 10 ontwerp principes (volgens Bill Mollison) is de onderliggende basis voor het project Eet Meerbosch.

 1. De juiste plaatsing
  De basis van permacultuur is het ontwerp; Ontwerp is een verbinding tussen dingen (elementen). Om het ontwerp te laten slagen, is het noodzakelijk om de afzonderlijke elementen in een ontwerp op de juiste plek te zetten.
 2. Elk element vervult meerdere functies
  Elk element in een ontwerp dient zodanig geplaatst te worden zodat deze zoveel mogelijk (minimaal 3) functies kan vervullen.

 3. Elke belangrijke functie wordt gedragen door vele elementen
  Zorg dat belangrijke functies zoals water, voedsel voorziening, energie etc. niet afhankelijk zijn van slechts 1 element. Gebruik in het ontwerp daarom altijd meerderr elementen die dezelfde functie ondersteunen (redundantie) die het wegvallen van een element kunnen opvangen.

 4. Efficiënte energie planning
  Om een systeem/ontwerp te onderhouden is energie nodig. Maak hierbij zo efficient mogelijk gebruik van bestaande bronnen/elementen zodat met zo min mogelijk energie, tijd en geld het maximale uit een systeem gehaald kan worden, zonder dat het systeem uitgeput wordt.

 5. De nadruk op biologische duurzame bronnen
  In plaats van bronnen te gebruiken die gebaseerd zijn op de (petro) chemische industrie, is het beter gebruik te maken van beschikbare natuurlijke bronnen en/of processen. Dit werkt een duurzaam systeem in de hand die met minder energie in stand gehouden kan worden.

 6. Energie recycling
  Probeer de natuurlijke invloeden die op een systeem inwerken zoveel en zolang mogelijk in het systeem te houden. Houdt bijvoorbeeld regenwater dat binnen een systeem valt zolang mogelijk in dat systeem in plaats van het direct af te voeren.

 7. Intensief (kleinschalig) systeem
  Produceer lokaal en op een kleinschalig gebied, zodat minder transport nodig is en er zoveel mogelijk aandacht uit kan gaan naar het systeem. Dit betekend dat er gewerkt moet worden in een gelaagd systeem van hoogte en tijd.

 8. Het versnellen van opvolging en evolutie
  In de natuur heeft elk stadium/milieu zijn eigen planten, micro-organismen nodig. Deze planten maken het stadium geschikt voor ander planten die anders niet zouden gedijen. Dit proces van opvolging kan versneld worden door gebruik van eigen beplanting en door regeneratie van bijvoorbeeld de aarde.

 9. Diversiteit
  De totale opbrengst van gewassen is groter in een divers systeem dan in een monocultuur. Dit komt doordat de samenwerking tussen verschillende elementen het systeem in balans brengt. Hierdoor hebben ziektes en ongedierte minder kans om zich ongelimieerd te kunnen vermeerderen.

 10. Het effect van randen / overgangen
  Randen en overgangen in de natuur bevatten vaak een hogere variatie aan soorten omdat de bronnen van twee verschillende eco-systemen worden gedeeld. Door onze eigen soorten in een rand/overgang te plaatsen kan de opbrengsten van een systeem worden vergroot.