Veehouderij

Eet Meerbosch staat voor kleinschaligheid en dat betreft ook het vee. Veehouderijen staan onder grote druk door intensivering en voedselschandalen in de afgelopen jaren. Eet Meerbosch biedt een alternatief voor gezonde dierlijke producten. Het streven is dat de dieren in een zo natuurlijke mogelijke habitat leven waarbij de natuur niet onder druk staat en waarbij mens en dier van elkaar kunnen genieten. 

In de toekomst is het de bedoeling dat het aantal stuks vee aangepast gaat worden aan de hoeveelheid beschikbare grond. Op het perceel pas ik een rotatie systeem toe zodat de grond niet overmatig word beweid, begraast of bemest. Het streven is dat de voeding voor de dieren zo veel mogelijk uit het systeem zelf komt en zo min mogelijk van buiten het bedrijf. Zo wordt er een kringloop gecreëerd.

Op dit moment lopen er 4 varkens en 25 kippen. Wanneer de grond beschikbaar komt vanuit de gemeente wil ik uitbreiden naar 4 varkens, 50-150 kippen, 25 loopeenden, schapen van Hans en misschien 2 koeien. 

Deze getallen zijn een inschatting. Uiteindelijk zullen door de observatie van het systeem de definitieve aantallen bepaald worden.

Inspiratoren Veehouderij Neerbosch: